Pristupnica

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA
Independent Union of The Ministry of Internal Affairs of The Republic of Croatia

PRISTUPNICA

Poštovani kolega – kolegice!
Bez ispunjenja Pristupnice nismo Vam u mogućnosti izdati člansku iskaznicu koja je Vaša identifikacijska isprava za sve povoljnosti koje Vam nudi NSD MUP-a. Nju možete koristiti i kao diskontnu karticu za popuste koje NSD MUP-a ugovara s tvrtkama o čemu ćemo Vas obavještavati redovito preko oglasnih ploča u Vašim ustrojstvenim jedinicama, elektroničnom poštom, kao i putem web stranice www.nsdmup-a.hr. Pristupnica nam je važna zbog pohranjivanja podataka u našu bazu podataka i njihove statističke obrade stoga Vas molimo da istu čitko popunite štampanim slovima.
Dragovoljno pristajem da NSD MUP-a prikuplja moje gore navedene osobne podatke i dalje ih obrađuje u skladu s člankom 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 103/03, 118/06, 41/08), u svrhu identifikacije svojih članova, pružanja pravne pomoći i zastupanja svog članstva u sporovima proizašlim iz radnog odnosa, naplaćivanja sindikalne članarine te izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka. U skladu s člancima 6. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka osobni podaci koji su dani uz privolu člana sindikata mogu se prikupljati i dalje obrađivati samo u svrhu za koju je isti dao privolu. Osobni podaci članova prestankom njihova članstva u NSD MUP-u biti će brisani, osim u slučajevima postojanja nepodmirenih potraživanja NSD MUP-a prema članu te vođenja sudskih postupaka između člana i NSD MUP-a.
U slučaju iščlanjenja dajem suglasnost da mi se obustave tri članarine na ime pokrića troškova nastalih mojim učlanjenjem (iskaznica, etui, majica i ostalo).
Captcha
NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE
10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1 - www.nsdmup-a.hr - E-mail: nsdmup-a@nsdmup-a.hr
žiro račun: 2340009-1100195932 - MB:1464604 - OIB:58499309528
predsjednik NSD MUP-a Zdravko Lončar, dipl. krim.
telefon: 01/ 2391-440 (spec. 26-440) - telefaks: 01/ 2391-494 (spec. 26-494)