NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Inicijativa i početak sindikata

Razvojem demokratskih procesa u Republici Hrvatskoj sredinom 1999. godine pokrenuta je inicijativa za osnivanjem jake sindikalne organizacije koja će zastupat interese i štititi prava svih zaposlenika unutar Ministarstva unutarnjih poslova.
Na inicijativu grupe odlučnih u toj namjeri dana 13. 09. 1999. godine, u Zagrebu održana je osnivačka Skupština na kojoj je osnovan Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Na istoj osnivačkoj skupštini izabrana su i tijela koja će voditi Sindikat, a za prvog Predsjednika Sindikata jednoglasnom odlukom oko dvjesto nazočnih djelatnika policije iz gotovo svih policijskih uprava izabran je gos. Zdravko Lončar djelatnik Policijske uprave zagrebačke.

Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a RH od početka svog djelovanja je potpuno neovisna organizacija te djeluje isključivo u skladu s načelima demokratskog zastupanja poštivajući temeljna ljudska i sindikalna prava i slobode.
Sindikat štiti interese svog članstva putem sindikalnih podružnica koje djeluju u gotovo svim policijskim upravama na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

adderallonline.net buytramadolonlinepills.com

Prava članova sindikata

Članovi sindikata imaju pravo na zastupanje pri pregovaranju i sklapanju kolektivnog ugovora, na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju i zaštiti prava iz rada i po osnovi rada kao i pomoć u zaštiti svih radnih i socijalnih prava te drugih prava koja proizlaze iz rada i po osnovi rada.
Sve značajne odluke za djelovanje Sindikata donosi Središnji odbor sindikata koji čine svi povjerenici sindikata po policijskim upravama na čelu s Predsjednikom Sindikata. Najznačajnije tijelo Sindikata je Skupština koja se obavezno sastaje svake četiri godine.

Akicije i djelovanje

Tijekom svog djelovanja Nezavisni sindikat djelatnika MUP-RH je postao prepoznatljiv po nizu sindikalnih akcija, otvorenoj borbi za prava radnika čime je postao nezaobilazan čimbenik i vjeran partner u sindikalnoj udruzi više razine Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS-a).
Od najznačajnijih sindikalnih akcija čime smo u potpunosti opravdali svoje postojanje je organizacija prvog mirnog prosvjeda dana 19. 07. 2001. g. u Zagrebu, na Trgu sv. Marka pod nazivom “PROSVIJED ČELIČNE TIŠINE”, a u znak potpore svim kolegama koji su ostali neraspoređeni uslijed sistematizacije unutar MUP-a RH, organizaciji koncerta za djecu neraspoređenih kolega u Domu sportova u Zagrebu, “Od plavog srca malom srcu” mirnih prosvjeda vezanih uz promjenu novog Zakona o radu čime se značajno smanjuju radna prava u RH, organizaciji prvih sportskih druženja i natjecanja djelatnika policije “Šibenik 2003” te nizom drugih akcija koje je pokrenuo Sindikat uslijed pogibije, bolesti i drugih nevolja koje su zadesile naše kolegice i kolege.

Radi što lakšeg savladavanja teškog materijalnog stanja naših djelatnika Sindikat je osnovao i kasu uzajamne pomoći te ima ugovore sa vodećim tvrtkama u RH kojima smo osigurali određene olakšice pri kupovini.
Potvrđujući svoju Europsku orijentaciju te borbu za što prisnije odnose sa svojim kolegama policajcima u “EU” čije iskustvo u sindikalnom udruživanju nam je i imperativ, NSD MUP-a RH je vrlo brzo uspostavio i razvio aktivnu međunarodnu suradnju te danas ima partnersku suradnju sa sindikatom Njemačke policije (Dpolg), te sa Savezom službenika njemačke (DBB) čijom zaslugom smo postali i punopravni član nezavisnih sindikata evropske unije CESI-a sa sjedištem u Brisselu.

U cilju što efikasnije zaštite svojeg članstva NSD MUP-a RH je profesionalizirao pet svojih povjerenika, ekipirao pravnu službu u kojoj su dva pravnika i tajnica te uz pomoć pravne službe ispred Nezavisnih hrvatskih sindikata danas je najbolje organiziran sindikat u okvirima MUP-a RH.