NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU KRAPINSKO-ZAGORSKA Krapinsko-zagorska
GRAD
  • ZABOK
ADRESA
  • Matije Gupca 53
ODGOVORNA OSOBA Nenad Županić
TELEFON 049/ 225-354 (spec. 74-354)
FAX 049/ 225-357 (spec. 74-357)
E-MAIL zippe999@gmail.com