NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU DUBROVAČKO NERETVANSKA Dubrovačko-neretvanska
GRAD
  • DUBROVNIK
ADRESA
  • Dr. Ante Starčevića 57
ODGOVORNA OSOBA MILETIĆ IVICA
TELEFON 020/443 690 (spec. 43 690)
FAX 020/443 691 (spec. 43 691)
E-MAIL ivica.miletic@du.t-com.hr