NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU VARAŽDINSKA Varaždinska
GRAD
  • VARAŽDIN
ADRESA
  • Milčetićeva 10
ODGOVORNA OSOBA Dražen Komes
TELEFON 042/ 372-133 (spec. 72-133)
FAX 042/ 372-170 (spec. 72-170)
E-MAIL dkomes@gmail.com