NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU KARLOVAČKA Karlovačka
GRAD
  • Karlovac
ADRESA
  • Trg Hrvatskih redarstvenika 6
ODGOVORNA OSOBA Ivan Fink
TELEFON 047/ 664-171 (spec. 64-171)
FAX 047/ 664-208 (spec. 64-208)
E-MAIL ifink@mup.hr