NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU ŠIBENSKO-KNINSKA Šibensko-kninska
GRAD
  • ŠIBENIK
ADRESA
  • Stjepana Radića 79
ODGOVORNA OSOBA Marko Ceronja
TELEFON 022/ 347-215 (spec. 47-215)
FAX 022/ 347-215 (spec. 47-2159
E-MAIL markoceronja.nsdmup@gmail.com