NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU VIROVITIČKO-PODRAVSKA Virovitičko-podravska
GRAD
  • VIROVITICA
ADRESA
  • Josipa Jelačića 19
ODGOVORNA OSOBA Kristijan-Ivan Strusa
TELEFON 033/ 741-309 (spec. 71-309)
FAX 033/ 741-240 (spec. 71-240)
E-MAIL kstrusa@mup.hr