NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA Vukovarsko-srijemska
GRAD
  • VINKOVCI
ADRESA
  • Glagoljaška 27C
ODGOVORNA OSOBA Robert Župarić
TELEFON 032/ 342-309 (spec. 52-309), 098/ 217-299
FAX 032/ 342-340 (spec. 52-340)
E-MAIL rzuparic@mup.hr