NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU BRODSKO-POSAVSKA Brodsko-posavska
GRAD
  • Slavonski Brod
ADRESA
  • Mažuranićeva 9
ODGOVORNA OSOBA Marijana Burazer
TELEFON 035/ 211-397 (spec. 53- 397)
FAX 035/ 211-413 (spec. 53-413)
E-MAIL marijanaburaz@gmail.com