NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU SISAČKO-MOSLAVAČKA Sisačko-moslavačka
GRAD
  • SISAK
ADRESA
  • Josipa Jurja Strossmayera bb
ODGOVORNA OSOBA Marinko Knežević
TELEFON 044/ 533-040 (spec. 60-145)
FAX 044/ 534-911
E-MAIL marinko.knezevic38@gmail.com