NSD

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-A REPUBLIKE HRVATSKE
ADRESA Av. Gojka Šuška 1.
Policijska akademija,
III paviljon, prizemlje
10 000 Zagreb
TELEFON tel: (01) 2426 440
FAX fax: (01) 2426 494
E-MAIL nsdmup-a@nsdmup-a.hr