NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU POŽEŠKO-SLAVONSKA Požeško-slavonska
GRAD
  • POŽEGA
ADRESA
  • Josipa Runjanina 1
ODGOVORNA OSOBA Damir Čavlović
TELEFON 034/ 454-639 (spec. 54-639)
FAX 034/ 454-602 (spec. 54-602)
E-MAIL dcavlovic@mup.hr