NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU SPLITSKO-DALMATINSKA Splitsko-dalmatinska
GRAD
  • SPLIT
ADRESA
  • Trg hrvatske bratske zajednice 9
ODGOVORNA OSOBA Jurica Šitum
TELEFON 021/ 307-613 (spec. 40-613)
FAX 021/ 307-324 (spec. 40-324)
E-MAIL juricasitum9@gmail.com