NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA Koprivničko-križevačka
GRAD
  • KOPRIVNICA
ADRESA
  • Trg Eugena Kumičića 18
ODGOVORNA OSOBA Danijel Petek
TELEFON 0915016490
FAX 048/ 656-879 (spec. 78-879)
E-MAIL danijel.petek.hr@gmail.com