NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU MEĐIMURSKA Međimurska
GRAD
  • ČAKOVEC
ADRESA
  • Jakova Gotovca 7
ODGOVORNA OSOBA Josip Modlic
TELEFON 040/ 373-148 (spec. 73-148)
FAX 040/ 373-148 (spec. 73-148)
E-MAIL jmodlic@mup.hr