NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Otvori | Spremi
Dodatak III. Kolektivnom ugovoru Otvori | Spremi
Dodatak II. Kolektivnom ugovoru 58/2023 Otvori | Spremi
Dodatak I. Kolektivnom ugovoru 127/2022 Otvori | Spremi
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 56/2022. Otvori | Spremi
Dodatak III. KU za državne službenike i namještenike Otvori | Spremi
Dodatak I. KU za državne službenike i namještenike Otvori | Spremi
Dodatak II. KU za državne službenike i namještenike Otvori | Spremi
Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike Otvori | Spremi
KU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJ. 112/2017. Otvori | Spremi
KOLEKTIVNI UGOVOR 2013. Otvori | Spremi
Novi Kolektivni ugovor NN 89/12 Otvori | Spremi
Dodatak KU-oru NN 89/12 Otvori | Spremi
Pročišćeni tekst KU-ra Otvori | Spremi
Dodatak II KU-ra Otvori | Spremi
Dodata I KU-ra Otvori | Spremi
Ispravak Kolektivnog ugovora Otvori | Spremi
KOLEKTIVNI UGOVOR 2008 Otvori | Spremi
KOLEKTIVNI UGOVOR Otvori | Spremi
ISPRAVAK 27. 10. 2004. Otvori | Spremi
ISPRAVAK 13. 10. 2004. Otvori | Spremi
KOLEKTIVNI UGOVOR (staro) Otvori | Spremi
DODATAK 1 Otvori | Spremi
DODATAK 1a Otvori | Spremi