NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU PRIMORSKO-GORANSKA Primorsko-goranska
GRAD
  • RIJEKA
ADRESA
  • Braće Monjac 24
ODGOVORNA OSOBA Damir Perić
TELEFON 051/ 439-146 (spec. 35-446)
FAX Nije u funkciji
E-MAIL ero-lav@net.hr