NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU PRIMORSKO-GORANSKA Primorsko-goranska
GRAD
  • RIJEKA
ADRESA
  • Đure Šporera 4
ODGOVORNA OSOBA Damir Perić
TELEFON 051/ 430-242 (spec. 30-242)
FAX 051/ 430-243 (spec. 30-243)
E-MAIL ero-lav@net.hr