NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

MEDIA FORTIS MEDIA FORTIS
OPIS POSREDOVANJE U POTROŠAČKOM KREDITIRANJU
POGODNOST

MEDIA FORTIS članovima sindikata pruža mogućnost isplate kredita u banci po mjestu stanovanja uz profesionalan i angažiran pristup licenciranih kreditni posrednika - besplatno.

GRAD
  • ZAGREB
ADRESA
  • Šubićeva ulica 42 (tržnica Kvarić)
TELEFON 01/5623-403 Mobitel: 091/9540-988, 095 5305-009
WEB ADRESA https://mediafortis.hr/
E-MAIL mediafortis1@gmail.com