NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ROBUR D.O.O. GEODETSKE USLUGE I PROJEKTIRANJE
OPIS Ured pruža usluge legalizacije objekata, obavlja geodetske poslove, izrađuje projekte, provodi stručni nadzor te izrađuje tehničke elaborate.
POGODNOST

Članovi sindikata mogu sve usluge vezane za legalizaciju platiti uz popust od 25% posto, a broj rata je moguće dogovoriti u arhitektonskom uredu. CJENIK ZA LEGALIZACIJU STAMBENIH GRAĐEVINA Razred Brutto površina objekta (m2) Cijena ( kn ) od do 1. 0 50 3.750,00 2. 50 75 4.500,00 3. 75 120 6.600,00 4. 120 150 7.500,00 5. 150 170 7.650,00 6 170 200 8.000,00 7. 200 250 8.750,00 8 250 300 9.000,00 9. 300 400 10.000,00 10. 400 na više 10000.00 + 15kn/m2 R.BR. UKLJUČENO U CIJENU 1 Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je, prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu 2 Tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt 3 Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Dokumentima r.br.1.-3. je ishodovano rješenje o izvedenom stanju. UVJETI PLAĆANJA I. 25% ugovorene cijene - po izradi geodetskog elaborata II. 25% ugovorene cijene - po primitku ovjerenog geodetskog elaborata od katastra III. 25% ugovorene cijene - po primitku građevinskog i arhitektonskog projekta IV. 25% ugovorene cijene - po dobivanju rješenja o izvedenom stanju CJENIK ZA LEGALIZACIJU GOSPODARSKIH GRAĐEVINA Razred Brutto površina objekta (m2) Cijena ( kn ) od do 1. 0 50 2.500,00 2. 50 100 4.000,00 3. 100 200 6.000,00 4. 200 300 7.200,00 5. 300 400 8.800,00 6 400 520 10.400,00 7. 520 650 11.700,00 8 650 800 13.600,00 9. 800 1000 15.000,00 10. 1000 na više 15000.00 + 10kn/m2

GRAD
  • Zagreb
ADRESA
  • Štefanovec 52 Zagreb
TELEFON 01/561-2726, 098/909-5334
WEB ADRESA www.robur.hr
E-MAIL info@robur.hr