NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

TRGOVINA I KNJIGOVODSTVENE USLUGE GOGA KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA
OPIS • računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, porezno savjetovanje • trgovina na malo uredskom opremom i računalima • trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i tv uređajima • trgovina na malo sportskom opremom
Datoteke:
Neka datoteka
POGODNOST

Članovima sindikata odobrava se popust na gotovinsko plaćanje 5%. U slučaju obročne otplate plaćanje se vrši prema sljedećoj dinamici: iznosi računa preko 400,00 kuna - 2 rate iznosi računa preko 1.000,00 kuna - 4 rate iznosi preko 1.200,00 kuna 6 rata. Za realizaciju kupovine na rate nužno je zatražiti izdavanje potvrde o kupnji od strane sindikata.

GRAD
  • Petrinja
ADRESA
  • Trg hrvatskih velikana 1
TELEFON 044 813- 681 044 815-033 Fax: 044 813 683
WEB ADRESA www.trgovina-goga.com
E-MAIL trgovina.goga@gmail.com