NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ANA OPTIKA OPTIKA
OPIS Kompjutorska kontrola vida, pregled vida za kontaktne leće, dioptrijske naočale i leće, naočale za djecu, sunčane naočale, zaštitne naočale.
POGODNOST

Temeljem ugovora članovi sindikata mogu robu kupovati u prodajnim centrima u Zaboku, Bedekovčini, Ivancu i Zlataru na rok otplate od 2 - 12 jednakih mjesečnih obroka

GRAD
  • Zabok
  • Bedekovčina
  • Zlatar
  • Ivanec
ADRESA
  • K. Š. Gjalskog 4
  • Stjepana Radića 1
  • Trg slobode 3
  • Trg Hrvatskih Ivanovaca 9 A
TELEFON 049/221-881 Fax: 049/500-057
WEB ADRESA www.optika-ana.hr
E-MAIL ana-optika@kr.t-com.hr