NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

UTILUS ŠKOLOVANJE
OPIS Visoka poslovna škola
POGODNOST

Školarina za članove sindikata i članove njihove obitelji pri upisu u prvu godinu trogodišnjeg studija iznosi 18.000,00 kuna tj. 17.000,00 kuna ako se plaća u cjelokupnom iznosu pri upisu. Za studente koji upisuju treću godinu, a prethodno su završili bilo koju višu školu za prvostupnika/prvostupnicu školarina iznosi 20.000,00 kuna (maksimalno na 10 rata), tj. 18.000,00 kuna ako se plaća u cjelokupnom iznosu pri upisu. Školarina za upis u treću godinu dvogodišnjeg diplomskog studija iznos 20.000,00 kuna (max. 10 rata) tj. 18.000,00 kuna ako se plaća u cjelokupnom iznosu pri upisu.

GRAD
  • Zagreb
ADRESA
  • Grada Mainza 21
TELEFON +385 (0)1 2442 595 Fax: +385 (0)1 2365 474
WEB ADRESA http://www.utilus.hr
E-MAIL utilus@utilus.hr