NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ZEPTER FINANCE D.O.O. FINANCIJSKO SAVJETOVANJE
OPIS Pružanje stručnih usluga u privatnim financijama, zdravstvu, osiguranju, procjeni rizika i stjecanju imovine na financijskim tržištima. Usluge pružaju osobe na temelju licenci Ministarstva financija i HANFE.
POGODNOST

Usluga je za članove sindikata besplatna.

GRAD
  • Zagreb
ADRESA
  • Radnička cesta 30
TELEFON 01/ 6306 507, 091 6306 - 399
WEB ADRESA www.zepterfinance.hr
E-MAIL zepterfinance@zepterfinance.hr