NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

LIBERTIN - NAKLADA D.O.O. KNJIGE
OPIS PRODAJA STRUČNE LITERATURE
POGODNOST

Redovna cijena stručne literature umanjuje se za 30 %. Ovaj popust vrijedi pri gotovinskom plaćanju i pri plaćanju na rate bilo da se plaća uplatnicama bilo karticama.

GRAD
  • RIJEKA
ADRESA
  • FRANA SUPILA 11
TELEFON 051/213-686 Fax: 051/213-686
WEB ADRESA
E-MAIL