NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

VAŽNA INFORMACIJA

05.01.2016

Broj: 511-D/1-2015.

ZAGREB, 05. siječnja 2016. godine

 

 

 

                                                                                                     - ČLANOVIMA NSD MUP-a

                                                                                                         - POVJERENICIMA

                                                                                                        - SVIMA -

 

 

    

PREDMET: Uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i dodatak za

                     terenski rad, tumačenje Zajedničke komisije od 18.11.2015.

                     - obavijest, dostavlja se

 

 

 

Poštovani,

 

obzirom da je 31.12.2015. prestao važiti Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (NN 41/14,157/14, 36/15) kojim se zaposlenima u državnoj i javnoj službi uskraćuje pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova u odnosu na radni staž za 4, 8 i 10 posto,  službenicima i namještenicima će biti donesena nova rješenja kojima se pravo na uvećanje koeficijenta složenosti stječe (ukoliko do sada na njega nisu imali pravo),  ponovno utvrđuje (ukoliko su i dosada na njega imali pravo) ili mijenja (ukoliko su u međuvremenu stekli pravo na veći postotak uvećanja). Navedeno će se raditi po službenoj dužnosti te nije potrebno pojedinačno podnošenje zahtjeva ili molbi.

 

Nadalje, zbog učestalih upita policijskih uprava koji se odnose na tumačenje broj 15/56 od 18.11.2015., a koje je doneseno na inicijativu našeg sindikata, Ministarstvo unutarnjih poslova zatražilo je od Zajedničke komisije njegovo pojašnjenje, s ciljem ujednačenog postupanja prilikom upućivanja službenika na terenski rad i ostvarivanja prava na prekovremeni rad te donijelo uputu (broj: 511-01-157-77024/4-2015 KZO) vezano za primjenu navedenog tumačenja.

 

Ministarstvo unutarnjih poslova predlaže da se navedeno tumačenje primjenjuje počevši od dana njegova donošenja tj. od 18.11.2015., dok ne bude donijeto njegovo pojašnjenje koje uključuje i odnos prema prethodnim tumačenjima članka 56. KU o terenskom radu.

 

S obzirom na navedeno, dodatak za terenski rad će se isplaćivati policijskim službenicima od navedenog datuma donošenja tumačenja, dok će se isplata za ranije razdoblje riješiti nakon odgovora Zajedničke komisije na traženo tumačenja od strane MUP-a.

 

S poštovanjem

 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK NSD MUP-a

                                                                                                 

                                                                                                Zdravko Lončar