NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Održavanje radnih sastanaka

30.05.2015

BROJ: 511-D/33-2015.

ZAGREB, 30. travnja 2015. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

n/r pomoćnice ministra Sanje Čanković

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO POLICIJE

n/r GLAVNOG RAVNATELJA

gosp. Vlade Dominića

 

 

 

 

Poštovana/i,

 

Održavanje radnih sastanaka na nivou policijskih postaja i uprava je, mišljenja smo, nužno kako bi se utjecalo na povećanje aktivnosti i učinkovitosti, ali i ukazalo na eventualne probleme u radu.

 

Dok se takvi sastanci održavaju za vrijeme radnog vremena, pretpostavljamo da nitko nema prigovor. Međutim, jasno je da održavanje radnih sastanka na koji se pozivaju svi policijski službenici bez obzira na raspored službe neće naići na odobravanje i s razlogom ovakva praksa izaziva negodovanje i revolt kod policijskih službenika. Začuđuje obavijest policijskih rukovoditelja koji traže od policijskih službenika da se radnom sastanku odazovu u službenoj odori u dane kada su van rasporeda ili dane tjednog odmora.

 

Obveza policijskog službenika da se i izvan radnog vremena odazove pozivu nadređenog rukovoditelja, odnosi se na slučajeve obavljanja neodgodivih poslova i zadaća, što radni sastanci sigurno nisu. Isto tako, prema našim saznanjima vrijeme provedeno na radnom sastanku ne evidentira se kao prekovremeni rad. Ovo ide u prilog tezi da se ne radi o neodgodivim poslovima i zadaćama te se time dovodi u pitanje zakonitost nametanja ovakvih obveza.

 

Ukoliko se zaista radi o važnoj temi, sastanke je moguće organizirati u više navrata te svi policijski službenici, koji rade u smjenama ili turnusu, mogu biti informirani o svemu tijekom redovite službe.

 

Služba i policijski službenici moraju biti ispred pojedinačnih interesa, te se ubuduće mora izbjeći nametanje obveza čija je zakonitost upitna. Isto tako, kao što je obveza svih službenika uredno obavljanje poslova, tako je obveza rukovoditelja ustrajati na poštivanju svih njihovih prava.

 

Molimo Vas stoga da se skrene pozornost rukovoditeljima na svim razinama da se ovakve situacije u praksi izbjegavaju čime bi se preveniralo eventualno moguće buduće nezadovoljstvo policijskih službenika i izbjegli problemi vezani za evidenciju sati provedenih na radnim sastancima.

 

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik NSD MUP-a

Zdravko Lončar

 

O tome obavijest: članovima sindikata i povjerenicima