NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

POVOLJNOST UNIQA OSIGURANJA

01.04.2016

Broj: 511-D/009-2016.

ZAGREB, 01. travnja  2016. godine

 

                                                                                   

 

                                                        - ČLANOVIMA NSD MUP-a-

                                                         - POVJERENICIMA-

                                                          - SVIMA –

 

 

NOVOST IZ UNIQA OSIGURANJA

 

            Poštovani,

 

            obzirom da je  ovih dana najavljeno povećanje cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a sa dosadašnjih 70,00 na 89,00 kuna, koristimo priliku podsjetiti Vas da članovi NSD MUP-a, ukoliko to žele,  mogu policu dopunskog zdravstveno osiguranja sklopiti preko  UNIQA osiguranja.   

   

             Iznosi premije police dopunskog zdravstvenog osiguranja su 58,00 kuna  mjesečno, 170,00 kuna kvartalno, 335,00 kuna polugodišnje i 663,00 kuna godišnje.  Police se ugovaraju na rok od 1 godine. 

 

             Početkom 2016. godine temeljem potpisanog ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje UNIQA osiguranje je omogućila članovima Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a jednostavnije korištenje zdravstvenih usluga uz izravno plaćanje troškova participacije.  

 

            Članovi sindikata – korisnici UNIQA dopunskog zdravstvenog osiguranja svojom karticom mogu plaćati participaciju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koja uključuje preglede kod obiteljskog liječnika, ginekologa i stomatologa te osnovnu listu lijekova u ljekarni.  Prilikom korištenja usluge dovoljno je pokazati važeću policu ili karticu zdravstvenog osiguranja, kako bi je liječnik, ljekarnik ili stomatolog evidentirao u informatičkom sustavu. UNIQA će troškove platiti direktno na račun HZZO-a.

 

            Očekuje se da će u kratkom roku na sličan način biti omogućeno i plaćanje doplate za lijekove s dopunske liste lijekova HZZO-a, tzv. „B – liste“ te participacije u bolnicama. Već sada je potpisan ugovor  sa:

-          OB VUKOVAR

-          OB BJELOVAR

-          OB KARLOVAC

-          OB ZABOK

-          KRAPINSKE TOPLICE

-          DZ DONJI MIHOLJAC

 

           U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete se obratiti izravno gđi. Aniti Cibenečki, zastupnici UNIQA osiguranja d.d. koju možete kontaktirati na telefon: 01/ 6323-617, mobitel 091/ 242 73 86 ili e-mail: anita.cibenecki@uniqa.hr

 

         S poštovanjem

 

         PREDSJEDNIK NSD MUP-a                                                                                       

                       Zdravko Lončar