NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

problemi policijskih službenika koji učestalo svjedoče u sudskim postupcima

30.05.2015

BROJ: 511-D/32-2015.

ZAGREB, 28. travnja 2015. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ulica grada Vukovara 33

n/r ministra

gosp. Ranka Ostojića

MINISTARSTVO PRVOSUĐA

Ulica grada Vukovara 33

n/r ministra

gosp. Orsata Miljenića

 

 

Poštovana gospodo Ministri,

 

Obraćamo Vam se za pomoć u rješavanju problema koji postoji već duže vrijeme. Radi se o učestalosti pozivanja policijskih službenika na Prekršajne sudove izvan radnog vremena, a sudeći po informacijama koje dobivamo s terena dojam je da ovaj problem ulazi u svoju kulminaciju.

Prema nama dostupnim informacijama, suci Prekršajnog suda u Zagrebu učestalo pozivaju policijske službenike na ročišta, a velika većina se održava izvan radnog vremena policijskih službenika i često u slučajevima kada je svrsishodnost pozivanja dvojbena. Isto tako, suci nisu skloni odgodi ili promijeni datuma saslušanja, a policijski službenici sa područja Zagreba za to ne dobivaju nikakvu naknadu. Iako ističemo Prekršajni sud u Zagrebu, identična situacija se događa i na području drugih sudova i policijskih uprava.

Stava smo kako se u navedenim slučajevima, ekstenzivnim korištenjem prava od strane suda krše prava policijskih službenika iz Zakona o radu, Kolektivnog ugovora, te njegova osobna prava zajamčena Ustavom. Zakon o radu (NN 93/14) u članku 74. i Kolektivni ugovor (NN 104/13) u članku 11. određuju da radnik, odnosno službenik i namještenik, ima pravo na dnevni odmor od najmanje 12 sati neprekidno. U tom vremenu policijski službenik osim odmora mora obavljati i privatne i obiteljske dužnosti, što se ovakvim postupanjem otežava, pogotovo jer Sud prema našim saznanjima često nema za to razumijevanja i nije sklon iz takvih razloga odgoditi ili promijeniti datum saslušanja, već umjesto toga odbacuju prijavu.

Neprimjerenim držimo obrazloženje i stavove pojedinih sudaca da policijski službenici to moraju prihvatiti kao dio svog posla i da su toga trebali biti svjesni kada su se školovali za zanimanje policajac. Iako je to istina, to nije razlog da se takva obveza policijskog službenika pretjerano koristi, bez razumijevanja za ostala prava i obveze policijskih službenika, prvenstveno one zajamčene člankom 36. Ustava RH (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01,, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14). Prvenstveno stoga jer takvo postupanje ometa svakodnevni život policijskih službenika i potencijalno se može reflektirati na broj intervencija policijskih službenika. Ukoliko bi se ovakav način rada sudova nastavio, i ne bi zaživjela bolja koordinacija sudova i MUP-a, situacija lako dovodi do zaključka da veći broj prekršajnih naloga, optužnih prijedloga, izvješća koje policijski službenik napiše znači manji broj sati slobodnog vremena na raspolaganju. To je u opreci sa učinkovitošću u postupanju koje se svakodnevno od njega traži. Izvan službe, vrijeme provedeno na Sudu policijskim službenicima se nigdje ne evidentira, a ne bivaju im često plaćeni ni troškovi samog dolaska na sud. To prvenstveno utječe na one koji za putne troškove dobivaju novac, a ne pokaz.

Molimo Vas da se, unatoč razumljivoj potrebi za što učinkovitijim i bržim suđenjem, prilikom vođenja postupka vodi više računa i bude fleksibilnije prema policijskim službenicima koji su pozvani na Prekršajni sud, te da se isti ne pozivaju ako to baš nije neophodno. Držimo da bi se uz bolju koordinaciju između sudova i ustrojstvenih jedinica MUP-a ovaj problem mogao riješiti i spomenute situacije svesti na minimum.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik NSDMUP-a

Zdravko Lončar

 

O tome obavijest: članovima sindikata i povjerenicima