NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

AKTIVNOSTI VEZANE UZ SMANJENJE PLAĆA ZA 2-4%

11.05.2016

 

Broj: 511-R/014-2016.

ZAGREB, 11. svibnja 2016. godine                                                                                                      

                                                                                                                                                                  - ČLANOVIMA SINDIKATA –

                                                                                                                                                            - SINDIKALNIM POVJERENICIMA -

 

Poštovani članovi i povjerenici,

 

               činjenica je da smo u priču oko smanjenja plaća (dodatka na posebne uvjete rada ) krenuli kao Koordinacija  sindikata (SPH, NSD MUP-a i SDLSN), a sve kako bi ojačali Vašu i našu poziciju u iskazivanju neslaganja i nezadovoljstva s odlukom Vlade. U pripremi je i zajedničko provođenje ankete i prikupljanje podrške za organiziranje budućih sindikalnih akcija.

 

              Činjenica je također da je SPH jučer, samostalno i mimo Koordinacije, krenuo sa prikupljanjem supotpisa uz Zahtjev za ocjenom suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu MUP-a.

 

               NSD MUP-a osim što smatra da ovakav potez slabi poziciju sindikata i svih policijskih službenika u njihovom jedinstvenom nastupu prema ovom zajedničkom problemu, on ujedno ide za ciljem koji je neizvjestan i dvojben, nudeći neadekvatna rješenja. Naime, podsjećamo vas na slučaj pred Ustavnim sudom kada je pokrenut postupak zbog Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi godina ostvarenog staža u državnoj službi (već odavno  poznato ukidanje dodatka 4,8 i 10 %). Dugo se čekalo, a učinak poznat i žalostan. Umjesto očekivane odluke, jer se radilo o  postupku koji je imao i čvršću pravnu osnovu,  nego je to ova situacija, Ustavni sud je prigovore odbio. I što je otežavajuća okolnost za sve buduće slučajeve zauzeo je u toj odluci sljedeći stav.

               „Iako svakom zaposlenom jamči prvo na zaradu, Ustav ne jamči određenu visinu te zarade. Ustav ne jamči ni pojedine elemente zarade (primjerice stimulaciju, dodatke za posebne uvjete rada, položajne dodatke, uvećanje plaća i sl.)“

 

               Isto tako, i kad je u pitanju sama procedura donošenja akata,  Ustavni sud je u pogledu Zakona o uskrati zauzeo stav da Ustavni sud mora sagleda ukupnost situacije i uzeti u obzir sve obveze Vlade kad je u pitanju održavanje stabilnosti financija RH. Znači, i u pogledu procedure donošenja akata, nije definirao strogo formalne kriterije.

               Pokretanje ovog postupka držimo stoga neadekvatnim za postizanje željenog cilja, a kojim se samo stvara dojam da se problem rješava, dok je stvarna situacija puno teža i složenija. Ne želeći davati članovima lažnu perspektivu jednostavnog rješenja, prvenstveno smatramo potrebnim  kroz neki oblik ankete zatražiti mišljenje i podršku svih zaposlenika MUP-a u provođenju drugih oblika sindikalnih akcija. Bez obzira na jednostrani potez SPH, i dalje smo za  suradnju na rješenju ovog važnog pitanja i štoviše na njoj ćemo ustrajati jer je time sindikalna pozicija puno jača.

               NSD MUP-a kao niti ostali sindikati nisu pristali na bilo kakvo smanjenje dodataka za posebne uvjete rada. Isto tako apsolutno podržavamo VRAĆANJE koeficijenta policijskim službenicima sa 0,776 na 0,800. Ne želimo da to netko definira kao povećanje. Nismo zaboravili da je SVIMA u državnoj službi koeficijent umanjen za 3 %.

               Razgovor s ministrom držimo potrebnim, ali ne želimo sudjelovati u „socijalnom dijalogu“ na način da nam se , forme radi,  šalje nešto na mišljenje, a nakon toga bez dodatne argumentacije ili pojašnjenja, akti upućuju na Vladu.

 

               Sam prijedlog je bio toliko površno napravljen da  u prijedlogu izmjene Uredbe o plaćama policijskih službenika čak nije bio naveden niti iznos novca koji će biti ušteđen i potom isplaćen kroz povećanje. Tek naknadno smo na traženje svih sindikata dobili podatak da je za povećanje koeficijenta do kraja godine potrebno 9,2 milijuna kuna, a smanjenjem koeficijenta će biti osigurano 12,2 milijuna kuna.

 

               Držimo da bi netko za ovakav ishod trebao dati valjano pojašnjenje. Nismo podržali  bilo kako smanjenje plaća i tražili smo da se za povećanje koeficijenta na 0,800 sredstva osiguraju uštedama na drugim proračunskim stavkama. Nudili smo suradnju i na provedbi sveobuhvatne analize uredbe, gdje bi se, ako ne bude drugog načina, razmatrala mogućnost smanjivanja dodatka za poneka radna mjesta.

 

               U ovoj situaciji svi krive sindikate da nisu ništa poduzeli. Nitko ne postavlja pitanje otkuda moralna hrabrost i  pravo ministru, da unatoč neslaganju sindikata s njegovim prijedlogom, donese odluku o smanjenju plaća, i pri tome je evidentno sada, smanji plaću više nego je to trebalo.

 

               Isti obrazac ponašanja pretpostavljamo će biti i kod projekta teritorijalne reorganizacije. Nude se smjernice bez bilo kakvih detaljnijih pojašnjenja što će se dogoditi s plaćama. Očekuju se konstruktivni prijedlozi, a u isto vrijeme se govori o tome da oni koji ne žele raditi na reorganizaciji mogu bez posljedica odstupiti, a kritički osvrt na nju je poput delikta mišljenja.

 

               Ustrajemo stoga na daljnjem zajedničkom nastupu sindikata u pogledu rješenja pitanja smanjivanja dodatka na posebne uvjete rada i nudimo suradnju. Isto tako sindikat bez svojih članova ne može ništa. Tražimo stoga sve članove da se odazovu svim budućim akcijama koje će imati za cilj jasno pokazati stav i nezadovoljstvo odlukom ministra da smanji plaće.

 

               S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                                                                                       PREDSJEDNIK

 

                                                                                                                                                                                       Zdravko Lončar