NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Obavijest uskrata 4,8 i 10 % primjerci žalbe

30.05.2015

Broj: 511-R/10-2015.

ZAGREB, 21. travnja 2015. godine

 

-ČLANOVIMA NSD MUP-a

POVJERENICIMA

SVIMA -

 

Poštovani,

Temeljem Zakona o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (Narodne novine 36/15) nadležne službe Ministarstva unutarnjih poslova započele su postupak izrade i dostave rješenja službenicima i namještenicima na koje se uskrata odnosi. Ovim zakonom produljen je rok za uskratu prava do 31. prosinca 2015. godine.

Na primljena rješenja moguće je izjaviti žalbu, a odluku o tome da li će se krenuti u žalbeni postupak treba donijeti svatko za sebe. Primjerak žalbe moguće je pronaći na našoj internet stranici, a žalbu treba dostavitiSlužbi za statusna pitanja i radno pravne odnose, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb (namještenici ministru unutarnjih poslova).Dostava je moguća običnom poštom, ali i putem ekspedita.

Podsjećamo vas da je Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a putem Središnjice Nezavisnih hrvatskih sindikata Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnio zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža ("Narodne novine" broj 41/14.) te Uredbe o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža ("Narodne novine" broj 157/14.)

 

Nažalost, Ustavni sud nije prihvatio dostavljene prijedloge za ocjenu ustavnosti unatoč brojnim argumentima. Prema stajalištu Ustavnog suda Ustav jamči svakom zaposlenom pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život (članak 55. stavak 1. Ustava). To ustavno jamstvo razrađuje zakon odnosno kolektivni ugovor. Iako svakom zaposlenom jamči pravo na zaradu, Ustav ne jamči određenu visinu te zarade. Ustav ne jamči ni pojedine elemente zarade (primjerice, stimulaciju, dodatke za posebne uvjete rada, položajne dodatke, uvećanja plaća i sl.).

Sindikat je i dalje mišljenja da se suspenzijom, odnosno derogiranjem već zaključenih kolektivnih ugovora, odnosno dijelova kolektivnih ugovora, bez dogovora ugovornih strana, u ovom slučaju Vlade RH i sindikata, krši načelo slobodnog kolektivnog pregovaranja određenog u članku 4. Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 98. Sukladno istom članku, moraju se, ako je potrebno, poduzimati odgovarajuće mjere za poticanje i promicanje punog razvoja i upotrebe mehanizama dobrovoljnog pregovaranja između poslodavaca ili udruga poslodavaca i udruga radnika u cilju utvrđivanja uvjeta zaposlenja kolektivnim ugovorom.

 

Upravo zbog toga i unatoč izraženom stajalištu Ustavnog suda zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijet je i na zadnji Zakon o izmjeni Zakona o uskrati.

 

S poštovanjem,

Predsjednik NSD MUP-a

Zdravko Lončar

 

 

Primjer žalbe - namještenici

Primjer žalbe - službenici

Primjer žalbe - službenici zatvorau

Primjer žalbe - službenici DUZS