NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Međunarodna suradnja

14.09.2016

U vremenu od 08.09. do 11.09. 2016. godine Makedonski policijski sindikat organizirao je 13-te po redu sportske susrete. Za vrijeme održavanja igara održavao se i seminar na temu:“ Nova vremena, novi izazovi – ideje, metode i načini sindikalnog rada“ kojem su prisustvovali predstavnici  policijskih Sindikata zemalja u okruženju kao i predsjednik CESP-a. Uz aktivno učešće svih prisutnih sudionika u raspravama , predstavnici NSD MUP-a zalagali su se prvenstveno za izradu osnovne platforme u pregovorima sa poslodavcima svjesni činjenice o razlikama u položaja Sindikata svake zemlje.