NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

HŽ je donio Odluku o povećanju cijene izrade K 50 iskaznice

30.05.2015

Poštovane kolegice i kolege HŽ je donio Odluku o povećanju cijene izrade K 50 iskaznice temeljem koje se ostvaruje pravo na ugovoreni popust na cijenu koštanja voznih karata.

Nove cijene su:

Za nositelja 120,00 kn

Za člana 80,00 kn

 

PRILOG OBAVIJEST HŽ-a