NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ISPLATA REGRESA ZA 2017. GODINU

31.05.2017

Broj: 511-R/011-2017.

ZAGREB, 31. svibnja  2017. godine

 

 

                                                               

                                                                                                                  - ČLANOVIMA SINDIKATA -

                                                                                                             - SINDIKALNIM POVJERENICIMA –

                                                                                                                                  -SVIMA-

 

                         ISPLATA REGRESA ZA 2017. GODINU

 

           Poštovani,

 

            obzirom da primamo sve više upita vezanih za isplatu regresa za 2017. godinu, prenosimo vam mišljenje i stav NSD MUP-a po ovom pitanju, uzimajući u obzir Kolektivni ugovor i njegove dodatke koji trenutno reguliraju ovo pitanje.

 

            Kolektivnim ugovorom je propisano da će Vlada službeniku i namješteniku isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora, najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg odmora, a o njegovoj visini Vlada i sindikati će pregovarati svake godine u postupku donošenja Prijedloga državnog proračuna. Isto tako Kolektivni ugovor  predviđa  da će iznos regresa biti u visini kolika je bila zadnja isplata, ako Vlada i sindikati  ne postignu dogovor.

 

            Kako je  Dodatkom III. Kolektivnog ugovora  brisan članak 2. Dodatka II. Kolektivnog ugovora, kojim je propisano da se članak 50.,  koji regulira pitanje isplate regresa za godišnji odmor,  neće primjenjivati, stvorene su pretpostavke za isplatu regresa u 2016. godini,  kao i za naredne godine. 

 

            Mišljenja smo da  ovog trenutka nema pravnih ograničenja u pogledu isplate regresa za 2017. godinu te držimo da isti treba biti isplaćen i u ovoj godini. Tim više što se prema podacima Državnog zavoda za statistiku i dalje bilježi kontinuirani rast bruto društvenog proizvoda, a deficit državnog proračuna je najniži do sada i kreće se na razini 0,8 %.

 

Okolnost da se u izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike navodi da će, ako bude financijskih mogućnosti,  Vlada i sindikati državnih službi otvoriti pregovore o isplati regresa za 2017. godinu, ne mijenja ništa  glede gore navedenog, obzirom da jednaku odredbu  sadrži članak 50.   Kolektivnog ugovora.  

 

   S poštovanjem,

 

 PREDSJEDNIK 

 

     Zdravko Lončar