NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

INFORMACIJA ČLANSTVU

30.05.2015

Broj: 511-R/6-2015.

Zagreb, 10. ožujka 2015. godine

 

 

 

ČLANOVIMA SINDIKATA

POVJERENICIMA NSD MUP-a

SVIMA

 

 

 

Poštovani,

 

Dana 10. veljače 2015. godine uputili smo dopis Ministru uprave gospodinu Arsenu Bauku, u kome smo ga izvijestili o problemima državnih službenika koji se javljaju kao posljedica sporog rješavanja žalbi pred Odborom za državnu službu.

 

Člankom 121. Zakona o općem upravnom postupka propisano je da drugostupanjsko tijelo rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci što je prije moguće, a najkasnije u roku od 60dana od dana predaje uredne žalbe.

 

Zbog premašenih rokova povrijeđena su prava službenika. Iako se Odbor za državnu službu deklarira kao neovisno i nepristrano tijelo, sagledavajući samu dinamiku rješavanja žalbi te činjenicu da Odbor bira i financira predstavnik poslodavca, opravdano se dovodi u sumnju neovisnost Odbora, koji odugovlačenjem odlučivanja o žalbama na neprimjeren način štiti donositelja možebitnih nezakonitih odluka, a diskriminira državne službenike.

 

Ovim putem Vas želimo izvijestiti da je Ministarstvo uprave na naše traženje reagiralo na način da je predložilo izmjene i dopune Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu. Tim izmjenama se povećava broj članova Odbora sa 6 na 8, ali se unose i promjene u način rješavanja žalbi što će zasigurno utjecati na brzinu rada Odbora za državnu službu i rješavanje velikog broja neriješenih predmeta.

 

U prilogu šaljemo i dopis poslan Ministru Arsenu Bauku, za one koji se prije nisu imali prigodu upoznati s njegovim sadržajem.

 

S poštovanjem,

Prilog. kao u tekstu

 

PREDSJEDNIK

Zdravko Lončar