NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

09.11.2017

BROJ: 511-R/029-2017.

ZAGREB,  9. studenog  2017. godine

                       

                                                                                         - ČLANOVIMA SINDIKATA -

 

                                                                                 - SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

 

                                                                                                      – SVIMA-

 

 

 

                   Poštovani,

 

 

           koristimo priliku obavijestiti vas da je  postupak kolektivnog pregovaranja  priveden kraju te se danas, 09. 11. 2017. godine iza sjednice Vlade RH, očekuje potpisivanje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

 

          Radi jasnoće situacije pokušat ćemo vam pojasniti cijeli tijek pregovora i konačni rezultat. Pregovarački odbori Vlade i reprezentativnih sindikata su dogovorili da se postupak provede na način da se do njegova okončanja što manje istupa u medijima.   Reprezentativni sindikati su u pregovore krenuli sa stavom da je temelj za pregovore do sada važeći Kolektivni ugovor te zadržavanje razine materijalnih prava uz njihovu punu primjenu bez ikakvih umanjenja.

 

          Iako je voditelj pregovaračkog odbora Vlade RH na uvodnom sastanku istakao da ne očekuje veće probleme jer Vlada RH nema namjere smanjivati razinu prava, tijek pregovora je pokazao nešto sasvim drugo. Sam  postupak je bio podijeljen u tri faze. U prvoj fazi je razmatran dio članaka Kolektivnog ugovora zbog izmjene Zakona o radu i njihova usklađivanja. Druga faza je obuhvatila neka interesna pitanja, a u trećoj fazi se razgovaralo o   materijalnim pravima.

 

Vlada je tijekom pregovora tražila:

 

 • - smanjenje stanke kod rada u turnusu na 45 minuta,
 • - promjenu definicije  tjednog odmora,
 • - sužavanje kruga službenika i namještenika koji imaju pravo na više od 30 dana godišnjeg odmora,
 • - smanjenje broja dana plaćenog dopusta te ukidanje pojedinih prava na plaćeni dopust,
 • - ograničenje kumuliranja dodataka na plaći na maksimalno 150%, što bi dovelo do neplaćanja svih dodataka pri radu na blagdan,     
 • - smanjenje naknade za bolovanje do 42 dana sa 85 na 70%
 • - promjene u sferi prava na naknadu  prijevoza, pri čemu bi drastično smanjivanje pogodilo službenike i namještenike koji putuju preko 100 kilometara
 • - kod prava na regres i božićnicu Vlada je tražila promjenu odredbe na način da se svake godine pregovara o iznosu, ali bez zajamčenog minimumama iz prošle godine,
 • - ukidanje dodatka 4, 8 i 10 % za rad ostvarne u državnim tijelima.

 

Sindikati na ove zahtjeve nisu pristali te će razina prava ostati kao i do sada uz određena poboljšanja:

 

 • - povećanje broja sati prekovremenog rada koji mogu biti plaćeni sa 180 na 250 sati,
 • - plaćanje naknade za godišnji odmor u visini prosječno ispaćenje plaće za zadnja 3 mjeseci za sve službenike i namještenike,
 • - zakonski minimum 4 tjedna godišnjeg odmora pri čemu je osnovica za izračun broja dana povećana  sa 18 na 20 dana,
 • - radi lakše primjene godišnje ocjene su usklađene sa Zakonom o državnim službenicima,
 • - u pretpostavke za pravo na plaćeni dopust ušli su  životno partnerstvo i posvajanje,
 • - neplaćeni  dopust usklađen sa Zakonom o radu  te više nije definiran rok kao do sada u pravilu 30 dana,
 • - kod naloga za obavljanje poslova više složenosti brisan je minimum 7 dana te bi ubuduće  nalog trebao biti izdan i za kraća razdoblja,
 • - razlog za neobavještavanje o promjeni rasporeda u razdoblju kraćem od 7 dana više ne može biti situacija definirana kao  "i u drugim slučajevima prijeke potrebe“,
 • - izjednačavanje u iznosu terenskog rada i dnevnice
 • - pregovori o osnovici, božićnici i regresu ubuduće će započeti prije donošenja smjernica ekonomske i  fiskalne politike,
 • - sistematski pregledi ubuduće bi trebali biti provedeni temeljem postupka javne nabave za sve državne službenike i namještenike kako predviđa ovaj članak, rok za provedbu je godina dana,  a sastavni dio ugovora je i specifikacija što  pregled      obuhvaća,
 • - promjene vezane za slanje upita  Zajedničkoj  komisiji.

 

 

O uspjehu ili neuspjehu tijekom kolektivnih pregovora  će vjerojatno biti polemike, posebno od strane sindikata koji nisu bili uključeni u tijek pregovora. Ono što treba istaći je činjenica da je razina svih prava ostala kao i do sada. Isplata božićnice  za ovu godinu je predviđena, kao i dara za djecu.

 

Isto tako do donošenja zakona koji će urediti plaće u državnoj službi, dodatak 4, 8 i 10% za radni staž u državnim tijelima ostaje na snazi.  

 

Više detalja možete vidjeti i u zajedničkom dopisu reprezentativnih sindikata ovdje.

 

 

            S poštovanjem,

 

 

            PREDSJEDNIK

 

            Zdravko Lončar