NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

DODATAK I. KOLEKTIVNOM UGOVORU

09.01.2018

Poštovani,

 

obzirom da primamo upite vezane za početak isplate povoljnije naknade troškova prijevoza na posao i s posla sobodni smo vas upoznati sa činjenicom da su  predstavnici sindikata državnih službi, potpisnici Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike izradili prijedlog Dodatka 1. kojim  će se otkloniti sve dvojbe vezane za ovaj problem.

 

Prijedlog Dodatka I. kolektivnom ugovoru  sadrži članak koji regulira pitanje naknade troškova prijevoza na identičan način kao i u Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, a on bi se primjenjivao od 1. prosinca 2017. godine. Naravno, ovakva primjena podrazumijeva i isplatu razlike za prosinac 2017. godine.

 

Osim naknade troškova prijevoza Dodatak I. donosi još neka povoljnija rješenja, a cijeli tekst Dodatka I. možete vidjeti OVDJE.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik NSD MUP-a

 

Zdravko Lončar