NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA - tumačenje Zajedničke komisije

24.01.2018

BROJ: 511-R/006-2018.                                     

ZAGREB, 24. siječnja  2018. godine                     

                                                                                                          

                                                                                        

                                                                                              - ČLANOVIMA NSD MUP-a-

                                                                                                    - POVJERENICIMA-

                                                                                                             - SVIMA –

 

 

            Poštovani,

 

nakon konstituiranja Zajedničke komisije  za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike ( u daljenjem tekstu: Komisije)   jučer,  23. siječnja 2017. godine održana je  1. sjednica Zajedničke komisije u 10.00 sati u Ministarstvu uprave.

 

Uz ostala tumačenja koja su dana na spomenutoj sjednici  jedno svakako privlači pozornost, a odnosi se na naknadu troškova prijevoza.

 

Tumačenje 1/53 od 23. siječnja 2018. godine glasi:

 

„ U odnosu na pitanje prava na naknadu troškova prijevoza, Komisija upućuje na odredbu članka 109. Kolektivnog ugovora u skladu s kojim će se materijalna prava koja su za javne službe ugovorena povoljnije od ugovorenih za državne službenike i namještenike, jednako primjenjivati  na državne službenike.

 

Stoga pitanje primjene Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u odnosu na primjenu odredbe iz Temeljnog kolektvinog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ovisi o svakom pojedinom slučaju, ovisno o tome što je za državnog službenika i namještenika povoljnije.“

 

Cijeli izvod iz spomenutog zapisnika  možete vidjeti na linku:

 

http://www.nsdmup-a.hr/cms/files/dynamic_value/1080.pdf

 

Mišljenja smo kako je ovo dovoljna osnova da se krene s povoljnijim načinom isplate naknade troškova prijevoza, a Dodatak I. ili izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike  i namještenike, koji će sadržavati odredbu o prijevozu, uskoro će otkloniti sve dvojbe.

 

 

S poštovanjem,

 

           

                                                                                                 Predsjednik NSD MUP-a

 

                                                                                                      Zdravko Lončar