NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA - KOREKCIJA ODLUKA I ISPLATA RAZLIKE

10.04.2018

Poštovani,

 

sukladno dopisu Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, koji možete vidjeti OVDJE, očekujemo da se konačno u potpunosti primjeni odredba članka 53. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

 

U samom dopisu je navedeno kako su uočene određene pogreške u postupku donošenja odluka o naknadi troškova prijevoza  te ih je potrebno ispraviti. Pri tome se, pretpostavljamo,  uvidjelo da  nema pravne osnove da se iznos naknade troškova prijevoza službenicima i namještenicima koji naknadu primaju u visini 1/12 godišnje karte ili u visini cijene mjesečne karte dodatno umanjuje. Takvo stajalište ja zauzela i Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

 

Zajednička komisija je svojim tumačenjem broj 6/53 od 21. ožujka 2018. godine zauzela stajalište po kojem se umanjenje naknade troškova prijevoza  službeniku i namješteniku, koji više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao, odnosi samo na one situacije u kojima ostvaruje pravo ja pojedinačnu kartu  ili isplatu u visini 1 kune po kilometru. Naknada koju službenik prima u u visini 1/12 godišnje karte ili  visini cjene mjesečne karte  ne podliježe  umanjenju. 

 

Ono što je također važno je i pitanje isplate razlike naknade troškova prijevoza za period od 1. prosinca 2017. godine do 31. ožujka 2018. godine. Prema dopisu ta će razlika  biti isplaćena  najkasnije kraja mjeseca travnja 2018. godine.


S poštovanjem,

 

Predsjednik NSD MUP-a

 

Zdravko Lončar