NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ODRŽANE DVIJE KONFERENCIJE

19.05.2018

NSD MUP-a SUDJELOVAO NA  DVIJE KONFERENCIJE

 

 

              Početkom  mjeseca svibnja 2018. godine predstavnici našeg Sindikata su sudjelovali  na dvije konferencije koje su se održavale u Skoplju i Sarajevu.

 

          Tema konferencije koja je održana u Skoplju je bila "Osnovna i statusna prava policijskih službenika u Europi".  Na konferenciji su sudjelovali  predstavnici sindikata iz 17 europskih država a ujedno se obilježavala  i 30-godišnjica CESP-a.

 

 

           

           

            Na  konferenciji koja je održana u Sarajevu, a nastavljena u Čapljini, tema  je bila "Turistički potencijali Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti". Kako je to zanimljiva tema za sve države u regiji bilo je korisnih razmjena saznanja i iskustava vezanih za održavanje povoljnog sigurnosnog stanja kao i problema koji se odnose na  angažiranje policijskih službenika na ovakvim zadaćama.

 

              S poštovanjem,

 

                                                                                  Predsjednik NSD MUP-a

 

                                                                                           Zdravko Lončar