NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PRAVO NA GRAĐANSKO ODIJELO - realizacija

21.05.2018

Poštovani,

 

prema nama dostupnim informacijama, temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika  na građansko odijelo, započeo je postupak podjele narudžbenica - kartica za Varteks i Borovo.

 

Za razliku od prijašnjih godina dobiveni iznos evidentiran na kartici  nije nužno potrošiti odmah u cijelosti, nego se kupovina može  obaviti u više navrata, a raspoloživi iznos će se svaki puta umanjiti za iznos kupljenje robe.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik NSD MUP-a

 

Zdravko Lončar