NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

NAPAD NA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA PU KARLOVAČKE

07.06.2018

NAPAD NA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA PU KARLOVAČKE

 

Dana 6. lipnja 2018.godine u prijepodnevnim satima u blizini graničnog prijelaza s Republikom Slovenijom Prilišće - Žunići, gdje rijeka Kupa čini prirodnu granicu, a cestovna komunikacija se odvija preko mosta, prilikom obavljanja poslova nadzora državne granice napadnut je policijski službenik od strane osobe koja je pokušala nezakonito prijeći državnu granicu.

 

Kako bi odbio napad na sebe i izvršio  službenu radnju isti je uporabio vatreno oružje. Tom prilikom nije bilo stradavanja,  a službena radnja je izvršena.

 

Ovom prilikom treba pohvaliti rukovoditelje Policijske uprave karlovačke na brzoj i nedvosmislenoj reakciji prema medijima kojom prilikom je uporaba vatrenog oružja ocijenjena kao zakonita.

 

U vremenu kada je područje karlovačke županije postalo privlačno za ilegalne migracije zadaća svih rukovoditelja u PU i PP da kod sačinjavanja rasporeda rada i određivanja zadaća vode prvenstveno brigu o sigurnosti i opremljenosti policijskih službenika jer samo na taj način izvršenje zadaća će biti brzo i efikasno.

 

Predsjednik NSD MUP-a

 

Zdravko Lončar