NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

INICIRANE IZMJENE UREDBE O ZVANJIMA I PRAVILNIKA O GRAĐANSKOM ODIJELU

11.06.2018

Broj: 511-R/031-2018.

ZAGREB, 11. lipnja 2018. godine

 

 

                                                                                                  -ČLANOVIMA SINDIKATA-

                                                                                              -POVJERENICIMA NSD MUP-a-

                                                                                                                  -SVIMA-

 

 

                                                                              

           Poštovani,

 

 

            koristimo  priliku upoznati vas s činjenicom da se trenutno radi na izmjenama i dopunama dva pozakonska akta, koje držimo izuzetno važnima za napredovanje u službi i  rad  policijskih službenika.

 

            Zbog činjenice da je MUP planirao mijenjati Uredbu o stjecanju policijskih zvanja došlo je do zastoja u pozivanju policijskih službenika  na polaganje ispita za zvanja. Između ostalog,  MUP je predlagao da se visokoj stručnoj spremi omogući polaganje za jedno zvanje iznad razine radnog mjesta na kojem službenik radi, a višoj stručnoj spremi za dva zvanja. Takav prijedlog  sindikat je ocijenio neprihvaljivim i destimulirajućim za karijeru policijskog službenika te je prijedlog odbio.

 

 

            Suprotno MUP-ovu prijedlogu sindikat je predložio, a s čim se složilo i Ravnateljstvo policije, da uredbu treba mijenjati na način da se aposolutno ukinu ograničenja za višu i visoku stručnu spremu te da se i njima omogući polaganje za zvanje  na način kako je to sada predviđeno za  policijske službenicike srednje stručne spreme.

 

 

           Drugi akt na čijim se izmjenama radi je Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo.

 

 

             Od trenutka kada su uočeni problemi koje u praksi stvara primjena Pravilnika intencija nam je bila pokušati otkloniti dvije, po nama, neprihvatljive situacije koje su se pojavile.

 

         Prvo, mišljenja smo da policijski službenik (definicija iz Zakona o policijskim poslovima i ovlastima)  mora imati ili pravo na odoru ili pravo na građansko odijelo.  Kategorija policijskih službenika koji nemaju pravo niti na odoru niti na građansko odijelo ne bi smjela postojati.

 

              Druga namjera je policijskim službenicima koji duže odoru, ali po nalogu obavljaju policijske poslove primjenom policijskih ovlasti  isključivo u građanskom odijelu duže razdoblje, također omogućiti pravo na građansko odijelo.

 

             

              S poštovanjem,

 

 

                                                                                     Predsjednik NSD MUP-a 

 

                                                                                             Zdravko Lončar