NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ISPLATA REGRESA ZA 2018. GODINU

28.06.2018

Broj: 511-R/036-2018.

ZAGREB, 28. lipnja  2018. godine

 

 

                                                                

                                                                                                    - ČLANOVIMA SINDIKATA -

                                                                                              - SINDIKALNIM POVJERENICIMA –

                                                                                                                     -SVIMA-

 

 

                    ISPLATA REGRESA ZA 2018. GODINU

 

 

           Poštovani,

 

            obzirom da primamo sve više upita vezanih za isplatu regresa za 2018. godinu, prenosimo vam mišljenje i stav NSD MUP-a po ovom pitanju, uzimajući u obzir trenutno važeći  Kolektivni ugovor koji  regulira ovo pitanje.

 

Člankom 44. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike propisano je  da će Vlada službeniku i namješteniku isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora, najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg odmora.

 

Također je predviđeno  da će Vlada i sindikati o visini regresa za svaku sljedeću kalendarsku godinu pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje te ga  ugovoriti dodatkom.

 

Prema nama dostupnim informacijama,  Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. – 2020. Obzirom da  u prethodnom razdoblju nije bilo nikakvih pregovora niti inicijativa  Vlade vezanih za regres za ovu godinu i potpisivanje Dodatka Kolektivnom ugovoru  isplata regresa za 2018. godinu je po našem mišljenju neupitna.

 

Što se tiče visine regresa ona bi sukladno Kolektivnom ugovoru iznosila najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa, a to znači 1.250,00 kuna. Kad je u pitanju datum isplate tu držimo da zadnju riječ ipak ima Vlada RH. Uzimajući u obzir prošlu godinu, realno je očekivati isplatu regresa sredinom srpnja.

 

               S poštovanjem,

 

 PREDSJEDNIK 

 

     Zdravko Lončar