NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

SURADNJA SA SECURITAS HRVATSKA

26.11.2018

Broj: 511-R-052-2018.

ZAGREB,  26. studenog 2018. godine  

     

                                                                                                                               

                                                                                          - ČLANOVIMA SINDIKATA -

                                                                                      - SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

                                                                                                           - SVIMA-

 

 

 

            Poštovani,

 

 

 u cilju da našim sadašnjim članovima umirovljenicima, budućim umirovljenicima, ali i radno aktivnim članovima omogućimo dodatni izvor prihoda, dogovorili smo  suradnju s tvrtkom SECURITAS HRVATSKA d.o.o..

 

 

U tom smislu pokušat ćemo  u razgovoru s  Glavnim ravnateljem policije dogovoriti da se poslovi redarske djelatnosti izuzmu iz kruga poslova za koje je potrebno tražiti odobrenje sukladno Pravilniku o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili  pružanju usluga pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

Zahtjev za ishođenje licence predaje se u nadležnoj Policijskoj upravi, prema mjestu prebivališta, u odjelu za inspekcijsku i detektivsku djelatnost (odjel za zaštitare).

 

 

Dokumentacija potrebna za predaju zahtjeva:

 

  1. Obrazac Z-2 (zaokružiti B2 za zaštitara ili B1 za čuvara, nalazi se u PU)
  2. Preslika svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi (original na uvid)
  3. Preslika osobne iskaznice
  4. Uvjerenje nadležnog općinskog suda o nekažnjavanju
  5. 35,00 kn upravnih pristojbi
  6. Potvrda o radnom stažu u MUP-u, najmanje 3 godine neprekidnog staža na poslovima ovlaštene osobe

 

Kandidati koji su radili u policijskoj postaji ili policijskoj upravi potvrdu o radnom stažu mogu zatražiti u   kadrovskoj službi policijske uprave prema mjestu zadnjeg rada. Kandidati koji su radili u MUP-u potvrdu o radnom stažu mogu zatražiti u kadrovskoj službi MUP-a na adresi Ulica grada Vukovara 33, Zagreb.

 

Nakon predaje zahtjeva vrši se sigurnosna provjera kandidata, te se na kućnu adresu šalje zaključak. Po dobivenom ZAKLJUČKU o ispunjenju zakonskih uvjeta, potrebno je završiti provjeru vježbovnog gađanja za zaštitara i obaviti zdravstveni pregled u medicini rada.

Zdravstveni pregled i provjera vježbovnog gađanja su u organizaciji Securitasa i besplatni su za kandidate.

 

Nadležna policijska uprava za predaju zahtjeva  je ona uprava prema mjestu prebivališta kandidata, a neke pojedinosti koje se nude možete vidjeti u letku ovdje .

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                        PREDSJEDNIK

 

                                                                                       Zdravko Lončar