NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

OSVRT NA NAJAVU POVEĆANJA PLAĆA

18.10.2019

BROJ: 511-R/032-2019.

ZAGREB, 18.  listopada  2019. godine

 

 

                         - POVJERENICIMA NSD MUP-a -

                              - ČLANOVIMA NSD MUP-a -

                                              - SVIMA -

 

 

 

Poštovani,

 

kao reprezentativni sindikat koji sudjeluje u pregovorima o pravima zaposlenika u državnoj upravi možemo pohvaliti ponudu Vlade RH koja se odnosi na povećanje osnovice za 6% u idućoj godini.

 

Također je pohvalna i najava povećanja neoporezivog iznosa plaće s 3.800,00 na 4.000,00 kn te povećanja najniže plaće u RH.

 

Unatoč spomenutom i dalje smo stava da treba napraviti pravedniju raspodjelu sredstava na način da i oni s najnižim primanjima mogu ostvariti neki socijalni minimum kojeg po nama treba odrediti na razini države, a on bi trebao omogućiti dostojanstveniji život nego što to sada nudi institut najniže plaće.

 

Također, važnim držimo istaći činjenicu da je polazna osnova za koju se  NSD MUP-a zalaže da policajac srednje stručne spreme treba imati osnovnu neto plaću ravnu prosječnoj neto plaći u gospodarstvu,  što sada nažalost nije slučaj.

 

Plaće službenika i namještenika u MUP-u, čiji su iznosi niži od najniže plaće u gospodarstvu ili neznatno veći, treba kroz promjene u koeficijentima ponovno   hijerarhijski posložiti   i ujednačiti s plaćama u drugim tijelima državne i javne uprave. Planiranje  visine plaće na ovaj način uključuje uvažavanje i mjerenje parametara svakog radnog mjesta ili linije rada na način da se krene od spomenutog socijalnog minimuma.

 

Da bi se sve to realiziralo neophodno je mjenjati zakone i uredbe koji reguliraju izračune plaća i koeficijente složenosti poslova na čemu ćemo kao sindikat i kao socijalni partner inzistirati te aktivno sudjelovati u tom procesu kad do njega dođe.  Nadamo se što prije.

 

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                         Predsjednik NSD MUP-a

 

                                                                                                               Zdravko Lončar