NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

NASTAVAK PREGOVORA O OSNOVICI I MATERIJALNIM PRAVIMA

29.10.2019

Poštovani,

 

 

dana 28. listopada 2019. godine, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava  održan je sastanak Pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih službi o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

 

 

Na sastanku je potpisan Protokol o pregovorima u kojem se navodi da će se pregovarati  o povećanju osnovice za izračun plaća,  jednokratnim materijalnim pravima, te će se voditi razgovori i o ostalim materijalnim pravima.

 

 

Na sljedećem sastanku koji bi se trebao održati u iduću srijedu Vlada bi i službeno trebala iznijeti svoju  ponudu kako u pogledu osnovice tako i u pogledu ostalih materijalnih prava.

 

 

S poštovanjem,Predsjednik NSD MUP-a

 

Zdravko Lončar