NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

6. SABOR NEZAVISNIH HRVATSKIH SINDIKATA

20.11.2019

Poštovani,

 

zastupnici sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate  (NHS) u utorak, 19. studenog 2019. godine ponovno su za predsjednika na četverogodišnji mandat izabrali Krešimira Severa. Na 6. redovitom saboru u Zagrebu, među ostalim, provedeni su izbori za tijela NHS-a. Izabrani su i članovi Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti za sljedeće četverogodišnje razdoblje.Krešimir Sever pozvao je na zbijanje i čvršće povezivanje hrvatskih sindikata kako bi mogli primjereno odgovoriti na izazove koje će donijeti daljnja liberalizacija radnog zakonodavstva.Predsjednik NHS-a  je istaknuo da sindikati moraju  prepoznati svoju ulogu za nadolazeće vrijeme i jačati sustave kolektivnog pregovaranja i zaštite na radu jer nas očekuje daljnja liberalizacija Zakona o radu. Također smatra da treba objasniti poslodavcima i vlastima da socijalni dijalog ne znači da oni govore, a sindikati slušaju, nego je to obostrana komunikacija. Ustvrdio je kako će radnici sve više trebati sindikate jer će biti sve izoliraniji i usamljeniji i time pogodni da se preko njihovih leđa bogate oni koji su i do sada dobro živjeli od njihova rada.Po njegovu sudu, sindikati izvan sindikalnih središnjica koji k tome nisu reprezentativni teško će moći opstati ako se uskoro ne udruže. Ocijenio je da je upravo zajedništvo sindikata pridonijelo uspjehu inicijative '67 je previše' i na tom primjeru treba učiti kad je riječ o nacionalnom zakonodavstvu i propisima te kolektivnim pregovorima na svim razinama. Na saboru NHS-a je upozoreno da se digitalizacija, robotika i nove tehnologije ubrzano razvijaju, no da ljudski rad, znanje i vještine ništa ne može uspješno nadomjestiti.Koliko god se neki teoretičari trudili reći da će uvijek biti novog posla, činjenica je da te tehnologije ulaze na područje ljudskog rada. Ono što NHS želi poručiti i osvjestiti jest da nema te vrijednosti iznad vrijednosti čovjeka, rekao je Sever na kraju svog govora.