NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

TUŽBE ZBOG NEUVEĆANJA OSNOVICE 2016. GODINE - obavijest

09.01.2020

Broj: 511-R-002-2020.

ZAGREB,  9. siječnja 2020. godine    

 

       

                                                                                                                           

 

                                                                  - ČLANOVIMA SINDIKATA -

                                                             - SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

                                                                                 - SVIMA-

 

 

               TUŽBE POVODOM OSNOVICE ZA 2016. GODINU

  

 

 

Obzirom na činjenicu da smo primili dosta upita vezanih za eventualno pokretanje tužbi u svezi obračuna plaće za 2016. godinu po osnovici 5.108,84 kuna koristimo priliku iznijeti vam stajalište NSD MUP-a po tom pitanju.

 

 

U javnom prostoru u nekoliko navrata se potenciralo utuženje razlike plaće za 2016. godinu temeljem razlike 6%  osnovice za izračun plaća. Za razliku od dosadašnje prakse kad su sindikati  u većini sličnih  slučajeva javno slali  i presude uz naravno prikrivanje osobnih podataka koji bi upućivali na  tužitelja ili sud, do sada nije dana na uvid niti jedna presuda.

 

 

 Unatoč činjenici da smo pokušali iz javno dostupnih izvora doći u posjed presude koja je pravomoćna i ovršna u sporu razlike plaće za 2016. godinu nismo to uspjeli. Nismo uspjeli do podataka i saznanja doći niti putem nadležnih službi MUP-a, jer prema njihovim riječima nisu do sada dobili niti jednu presudu takvog pravnog osnova kojom bi bili u obvezi nešto isplatiti državnim službenicima ili namještenicima MUP-a.

 

 

Prema trenutno dostupnim informacijama u ovakvim sporovima je donijeto nekoliko presuda na području Republike Hrvatske za područje  zdravstva ili školstva. Međutim presude nisu istovjetne tako da je u dijelu presuda sud išao u prilog službenicima dok je u nekim presudama tužbeni zahtjev odbijen. Osim što je sudska  praksa različita, ne treba smetnuti s uma niti činjenicu da je Sporazum o osnovici  za plaće u državnim službama raličit od onog koji se odnosi na javne službe.

 

 

Uzevši u obzir sve navedeno, ne želimo članove upućivati u postupak koji je ovog trenutka neizvjestan. Tim više što za ovaj spor nije nastupila zastara i vremena ima još gotovo godinu dana.

 

Svaki član  NSD MUP-a može donijeti odluku za sebe da li želi pokrenuti postupak pred nadležnim državnim odvjetništvom.

 

U tom smislu onima koji se odluče pokrenuti postupak pripremit ćemo dogovarajuće obrasce i punomoći koje su nužne za pokretanje postupka. Isto tako,  svima koji se odluče za postupak sindikat će osigurati besplatnu pravnu pomoć na adekvatan način te ih besplatno zastupati  tijekom cijelog trajanja postupka. Međutim, ukoliko bi u konačnici izgubili spor troškove protivne strane bi bili obvezni sami platiti.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                     PREDSJEDNIK

 

                                                                                                    Zdravko Lončar