NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

OBAVIJEST VJEŽBENICIMA

12.02.2020

Broj: 511-R/007-2020.

ZAGREB, 12. veljače 2020. godine

 

 

                                                                                      -ČLANOVIMA SINDIKATA VJEŽBENICIMA-

                                                                                               -POVJERENICIMA NSD MUP-a-

                                                                                                                    -SVIMA-

 

 

            Poštovani,

 

polaganje državnog stručnog ispita predstavlja zakonom propisanu obvezu koju službenik mora ispuniti da bi nastavio s radom u državnoj službi. Državni službenik koji zadovolji na vježbeničkom stažu dužan je u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja položiti državni stručni ispit, u protivnom  mu prestaje služba istekom posljednjeg dana roka.

 

Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje državnog stručnog ispita podnosi službenik odnosno osoba na stručnom osposobljavanju čelniku državnog tijela u kojem je zaposlen, a čelnik tijela odnosno osoba koju on ovlasti potrebnu dokumentaciju i prijavu bez odgađanja dostavlja Ministarstvu uprave.

 

Prijava koja je zaprimljena u Ministarstvo uprave najkasnije dva mjeseca prije isteka roka u kojem je kandidat dužan položiti ispit smatra se da je pravovremeno podnesena.

 

Obavijest o mjestu i danu polaganja ispita mora biti dostavljena kandidatu najkasnije osam dana prije dana određenog za polaganje. Ispit se polaže u pravilu subotom, u prostorijama Ministarstva uprave u  Zagrebu, Maksimirska 63.

 

Državni stručni ispit se sastoji iz Općeg i Posebnog dijela. Opći dio se polaže usmeno i sastoji se iz sedam predmeta. Posebni dio se polaže pismenom i usmenom provjerom znanja iz određenog upravnog područja i poslova koje službenik obavlja. Više informacija o državnom stručnom ispitu možete pronaći na poveznici:

 

https://uprava.gov.hr/cesta-pitanja-i-odgovori/drzavni-strucni-ispit-1296/postupak-i-nacin-polaganja-drzavnog-strucnog-ispita/1297

 

Sukladno članku 29. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike za pripremu polaganja državnoga stručnog ispita službenici imaju pravo na plaćeni dopust od tjedan dana bez obzira na stručnu spremu koji uključuje i dan polaganja ispita.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                          Predsjednik NSD MUP-a

 

                                                                                                                Zdravko Lončar